Jerry Vanbelleghem


advocaat - licentiaat notariaat

Tarieven & Wettelijke info

Uw advocaat levert steeds werk op maat. Geen enkele zaak of geschil is immers identiek aan een andere.

- Tarieven -

Erelonen

Wij hanteren een vast tarief van € 100/uur. Ingeval van spoedeisendheid of gespecialiseerde materie ( Mr. Jerry Vanbelleghem is ook licentiaat in het notariaat, zonder evenwel notaris te zijn wegens wettelijk niet toegelaten) wordt de factor 1,5 toegepast. Individuele ereloonafspraken zijn steeds mogelijk bij aanvang van het dossier.

Kosten

  • Verplaatsingsvergoeding: € 0,50/kilometer
  • Per getypte pagina (brieven en besluiten): € 10/blad
  • E-mail: € 5/mail
  • Eenmalige opstartkost dossier: € 25
  • Eenmalige kost afsluiten dossier: € 50

Wanneer de aard van de zaak dit toelaat kan er gewerkt worden op basis van een vast totaalbedrag of aan een percentage volgens de waarde van de zaak.

Alle bedragen zijn exclusief 21 % BTW.

De algemene voorwaarden en bepalingen die mr. Jerry Vanbelleghem of zijn kantoor hanteert kan u raadplegen op de onderzijde van elke factuur, alsook hier op deze site onder wettelijke informatie.

- Wettelijke info -

In het kader van de Dienstenwet kan u hier onze wettelijke informatie raadplegen.